News

02.07.2021

Insinööristä myyntimieheksi – JTK Power Manufacturing Servicesin tuote- ja myyntipäällikkö Anders Kannelhovi ymmärtää asiakkaiden kohtaamat haasteet

Anders iso

Anders Kannelhovi on nimitetty JTK Power Manufacturing Servicesin tuote- ja myyntipäälliköksi. Hän aloitti uudessa tehtävässään 1.4.2021 ja vastaa JTK Powerin koneistettujen tuotteiden myynnistä.

Laaja kokemus JTK Powerin tuotteista ja palveluista

Kannelhovi astui JTK Powerin palvelukseen ensimmäisen kerran vuonna 2015. Tuolloin hän työskenteli muutaman vuoden ajan hitsaajana ennen siirtymistään suunnitteluinsinööriksi tutkimus- ja kehitysosastolle. Viimeisimpänä hän on työskennellyt testausinsinöörinä Wärtsilällä, missä hänen toimenkuvaansa kuului eräiden hänen nykyiseenkin portfolioonsa kuuluvien tuotteiden, kuten venttiili-istukoiden, testaus. On sanomattakin selvää, että hän tuntee nämä tuotteet hyvin.

”Tulin takaisin JTK Powerille, koska täällä on mukava työyhteisö. Päätöksenteko on nopeaa ja tehokasta, ja henkilökohtaisella tasolla minulla on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä työssäni. Tuotanto- ja suunnittelutyössä saamastani tuotetietämyksestä on ehdottomasti etua uudessa tehtävässäni”, Kannelhovi kertoo.

Uusi työ on täyttänyt hänen odotuksensa hyvin. Kannelhoville oli positiivinen yllätys, että häntä pyydettiin osallistumaan yhtiön tuotantoprosessien kehittämiseen.

”En odottanut pääseväni mukaan itse tuotantoketjun kehittämiseen. Arvostan mahdollisuutta osallistua tuotannon tehostamisen suunnitteluun, jotta voimme tarjota tuotteita kilpailukykyisemmin hinnoin. On myös mielenkiintoista nähdä, että investointiehdotuksiani toteutetaan.”

Koulutukseltaan Kannelhovi on kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Ennen astumistaan JTK Powerin palvelukseen vuonna 2015 hän opiskeli öljynporausta Norjassa.

IMG 0116Kannelhovi vastaa JTK Powerin koneistettujen tuotteiden myynnistä.

Tekniikka ja asiakkaiden tarpeet menevät myyntipuheiden ohi

Sekä JTK Power että sen asiakkaat hyötyvät Kannelhovin monipuolisuudesta ja mielenkiinnosta tekniikkaa kohtaan. Vaikka myyntityö on tälle insinöörille melko uusi aluevaltaus, numerot ja piirustukset ovat hänelle tuttuja.

”Tekninen myyntityö sopii minulle, koska minua kiinnostaa pikemminkin käytännönläheisyys kuin mitkään hienot myyntipuheet", hän vitsailee. ”Teen parhaani ymmärtääkseni asiakkaitteni tarpeita, jotta he löytäisivät etsimänsä. Saan energiaa onnistuneista neuvotteluista, jotka johtavat uuteen yhteistyöhön. Eniten minua motivoi se, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja näen työni konkreettiset tulokset”.

Kannelhovi toteaa, että JTK Powerin hyvä maine yrityssektorilla helpottaa hänen työtään.

”Kokemukseni mukaan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä JTK Powerin tuotteisiin ja palveluihin. Myymästäni tuotteesta riippumatta voin aina luottaa siihen, että korkeasti koulutettu henkilöstömme tuottaa valmiin tuotteen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti”.

Viestintätaidot ja tehokas päätöksenteko hyödyttävät asiakkaita

Kannelhovi pitää JTK Powerin rennosta ja ystävällisestä työilmapiiristä. Talon sisäiset lyhyet välimatkat ja avoin viestintätapa ovat hänen mielestään yrityksen parhaimpia puolia. Kannelhovi arvostaa sitä, että työntekijöille annetaan vastuuta ja heitä kannustetaan esittämään ideoita.

”Päätöksenteko on tehokasta, kun koko henkilöstö on saman katon alla ja voi keskustella kaikkien kanssa tuotannosta johtoon. Suuriin organisaatioihin verrattuna minulla on laajempi vastuualue ja mahdollisuus osallistua projekteihin alusta loppuun.”

Kannelhovin mielestä investoinnit henkilöstön hyvinvointiin erottavat JTK Powerin muista yrityksistä.

”Kaikkia informoidaan ja pidetään ajan tasalla tilanteesta ja projekteista, mitä arvostan suuresti. Työntekijät ovat valmiita joustamaan ja tekemään ekstraa – ja heitä myös palkitaan siitä”.

Vapaa-ajallaan Kannelhovi rakentaa parhaillaan taloa puolisonsa kanssa. Maailman tilanteen niin salliessa hän odottaa pääsevänsä jälleen matkustelemaan, jotta voi tavata asiakkaita henkilökohtaisesti ja tutustua heidän tuotantoonsa paikan päällä.

Ota Andersiin yhteyttä:
anders.kannelhovi@jtk-power.com
+358 (0)50 536 6861