News

20.08.2021

JTK Power laajentaa laitevalmistuksen projekteihin – osatoimitus Pesmel Oy:n TransRoll-järjestelmän projektitoimituksessa

9S7A876

Pesmelin TransRoll-materiaalinkäsittelyjärjestelmää asennetaan parhaillaan asiakkaan tehtaalle Espanjaan. Osa laajasta ja vaativasta projektitoimituksesta tulee JKT Powerilta, jolle tämän tyyppinen laitevalmistuksen projektitoimitus on uusi aluevaltaus.

­­– Kyseessä on merkittävä projekti, joka koostuu useista eri mekaanisista laitteista. Valitsimme JTK Powerin hoitamaan osan toimituksesta, sillä olemme saaneet luotettavan kuvan konepajan tekemisestä, tuotannon laadusta ja yrityksen kyvyistä hoitaa oma kokonaisuutensa maaliin, Pesmelin hankintapäällikkö Marko Mesiäislehto kertoo.

Projektinhallinta ja sovitussa aikataulussa pysyminen on äärimmäisen tärkeää pitkissä toimitusprojekteissa, joissa on monta toisiinsa vaikuttavaa liikkuvaa palasta. JTK Powerin hitsaus- ja kokoonpano-osaamisen lisäksi Pesmelin valintaan johdatti usko yrityksen kykyyn johtaa omaa projektinosuuttaan materiaalihankinnoista tuotantoon ja toimitukseen.

–Haluamme kumppaneiksemme kokonaistoimittajia, jotka pystyvät ottamaan itsenäisesti vastuun omasta laitevalmistuskokonaisuudestaan. Siten projektit sujuvat jouhevasti, säästämme aikaa ja voimme kohdistaa kaikki resurssit järkeviin paikkoihin, Pesmelin tuotantojohtaja Mikko Marttila kertoo.

Aktiivinen yhteydenpito ja selkeä raportointi avainasioita

Marko Mesiäislehto ja Mikko Marttila arvostavat JTK Powerin toimintatavoissa erityisesti aktiivista ja tehokasta viestintää. He nimeävätkin sen yhdeksi avainasiaksi onnistuneessa ja sujuvassa projektissa.

–Olen pitänyt erityisesti JTK Powerin välittömästä, positiivisesta ja ihmisläheisestä kommunikointityylistä. Yrityksen yhteyshenkilöt lähestyvät asioita jämäkästi, fiksusti ja asiakaslähtöisesti, Mesiäislehto kommentoi.

–Selkeä ja tehokas kommunikaatio ei ole itsestäänselvyys, vaikka se onkin yksi hyvän yhteistyön keskeisimmistä asioista. Ennen projektia ja toimittajan valintaa käydään läpi kustannukset ja tehdään laatuauditointi, mutta kun työtä lähdetään tekemään, meille näkyy nimenomaan kommunikointi ja raportointi. Olemme olleet niihin todella tyytyväisiä, Marttila summaa.

9S7A887

Ratkaisukeskeinen ote pitää pyörät pyörimässä

Pesmelin alihankkijana toimiminen vaatii Marttilan mukaan yritykseltä poikkeuksellista joustavuutta, haasteenottokykyä ja hyviä projektinhallintataitoja.

–Monet yritykset ovat tottuneempia tekemään sarjatuotantoja valitussa sarjakoossa, mutta meidän kumppanina on pystyttävä valmistamaan laitteita, jollaisia ei ole koskaan ennen tehnyt. Toimituksen eri vaiheiden aikatauluttaminen ja alihankintojen tekeminen oikea-aikaisesti vaatii yritykseltä hyvää ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä.

Marttila kertoo, että JTK Powerin asiakaslähtöinen ja aktiivinen asenne näkyy myös hyvänä ongelmanratkaisu- ja haasteenottokykynä.

–On todella hienoa, että toimittaja itse tunnistaa ja tarttuu haasteisiin sekä ehdottaa keinoja niiden ratkaisemiseksi. Yhteistyömme on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin ja olemme valmiita jatkamaan sitä vastaisuudessakin. Näemme JTK Powerissa paljon potentiaalia erilaisten projektitoimitusten osatoteuttajana.

9S7A915