News

11.05.2022

Tehokkaat ja automatisoidut koneistuspalvelut - JTK Power täyttää moottorivalmistajan korkeat laatu- ja seurantavaatimukset

9S7A9774

JTK Power on keskiraskas konepaja, jonka Suomen toi­mipisteet sijaitsevat Vöyrillä ja Isossakyrössä. Yhtiö val­mistaa äänenvaimentimia, väestönsuojalaitteita, vent­tiili-istukkarenkaita ja niihin liittyviä tuotteita. Asiak­kaille tarjotaan myös mekaanista ja akustista palvelua. JTK Power on osa JTK Power Groupia, joka on erikoistu­nut vaativien teräsratkaisujen valmistamiseen maail­man johtaville yrityksille voimalaitoksiin, rakennusalal­le, laiva- ja kaivosteollisuuteen sekä logistiikka-alalle.

Pitkä kokemus

Vöyrin koneistuspuolen päätuote ovat laivojen ja voimalaitosten moottoreissa käytettävät polttomoottoreiden venttiili-istukkarenkaat. Pääpaino on halkaisijaltaan 40–250 mm kokoisten komponenttien valmistuksessa, joille yrityksellä on hyvät mahdollisuudet valmistaa suuriakin tuotantosarjoja. Normaali vuosikapasiteetti on 100 000 komponenttia ja sarjat vaihtelevat 2–1000 kpl välillä.

JTK Power on valmistanut venttiili-istukkarenkaita yli 20 vuoden ajan ja toimittanut reilusti yli miljoona komponenttia asiakkaille maailmanlaajuisesti. JTK Powerin tuotantopalveluiden tuote- ja myyntipäällikkö Anders Kannelhovin mukaan yrityksen pitkän kokemuksen ansiosta he tuntevat hyvin tiukat vaatimukset komponenttien materiaaleille, valmistukselle ja tarkastukselle.

– Komponentin käyttöikä on usein yli 30 000 ajotuntia ja rasitus on suuri korkeista lämmönvaihdosta ja paineista johtuen. Tämä luo vaatimuksia materiaalin koostumukseen ja sen seurantaan mitä tehdään tiiviisti materiaalitoimittajan kanssa. Kovan materiaalien koneistaminen on meidän ydinosaaminen.

Tarkistusmitatut ja toimitusvalmiit komponentit

Palveluihin kuuluvat koneistuksen lisäksi myös tarkastukset, kokoonpano, merkintä, pakkaaminen ja toimitus loppuasiakkaalle yrityksen avaimet käteen -periaatteen mukaisesti.

– JTK Power on OEM-venttiili-istukkarenkaan valmistaja. Palvelumme soveltuvat kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat pienempiä komponentteja tiukalla tarkastusvaatimuksella, pienissä tai suurissa sarjoissa. Asiakas saa tilaamaansa vastaavat komponentit valmiiksi koottuna ja valmiina toimitettavaksi.

Koneistuksen jälkeen jokainen komponentti käy läpi perusteellisen tarkastuksen. Mittojen vastaavuus piirustuksen kanssa varmistetaan 3D-mittauskoneella. Yrityksellä on myös erillinen tunkeumanestetarkastuslinja venttiili-istukkarenkaille, jossa voidaan tarkastaa useita komponentteja samanaikaisesti. Tuotteiden jäljitettävyys taataan lasermerkinnällä tai etsauksella.                      

Automatisoitu tuotanto ja pitkä kokemus tuotekehityksestä

Osa JTK Powerin tuotannosta on automatisoitua. Niin sanottujen cobottien ansiosta venttiili-istukkarenkaiden valmistus tehostuu ja monipuolistuu. Cobotit lisäävät koneistuspuolen valmistuskapasiteettia, sillä coboteilla työstökoneita voidaan käyttää miehittämättömänä.

–  JTK Power on tunnettu laadustaan ja 100-prosenttisesta toimitusvarmuudestaan. Robotti tukee tätä toimintaa, sillä se tekee aina samanlaista, tasalaatuista jälkeä.

Standardituotteiden lisäksi yritys on mukana prototuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Uusien tuotteiden kehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

–  Tuotekehityksemme on nivoutunut tiiviisti valmistusprosessiin. Pitkän kokemuksemme ja laajan konevalmistuksen tuntemuksemme ansiosta voimme ehdottaa vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä, jotka tekevät tuotannosta kustannustehokkaampaa.

Ota yhteyttä Andersiin:

Anders pieni mv
Anders Kannelhovi
Sales and Product Manager, Machining